JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

Jednoduché účtovníctvo

Pre vedenie jednoduchého účtovníctva Vám poskytneme kompletné účtovné služby, z ktorých vyberáme:
 
• Kontrola správnosti a úplnosti predložených účtovných dokladov
• Vedenie peňažného denníka
• Evidencia pohľadávok a záväzkov, sledovanie platobnej disciplíny odberateľov
• Evidenciu majetku a skladového hospodárstva
• Evidencia DPH, daňové priznanie k DPH, z príjmov, z motorových vozidiel, spotrebné dane
• Spracovanie ročnej účtovnej závierky
• Vyhotovenie výkazov o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch

Odteraz to bude
jednoduché