MZDY

Mzdy

Pre spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy podľa platnej legislatívy Vám poskytneme kompletné služby, z ktorých vyberáme:
 
• Vedenie personalistiky (vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd, ukončenia pracovných pomerov)
• Evidencia dochádzky
• Výpočet miezd a odvodov poistného
• Vypracovávanie (evidenčných a zápočtových listov, potvrdenie o príjme a iné)
• Registrácia, spracovanie a odoslanie potrebných výkazov
• Príprava platobných príkazov pre účely splnenia všetkých daňových a obvodových povinností
• Komunikácia a zastupovanie pred úradmi štátnej správy

Radi vám to
zrátame